İPA İSTANBUL PLANLAMA AJANSI
Public Partner
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin stratejik planında ortaya konulmuş olan ‘Adil, yeşil, yaratıcı şehir, mutlu İstanbullu’ vizyonuna ulaşabilmek amacıyla, yeni nesil bir belediyecilik anlayışıyla; İstanbul’un bugünü ve geleceğine bilimsel, yenilikçi, katılımcı ve kapsayıcı bir şekilde yön verebilmeyi, bilgi birikimine katkı sunmayı, dünya kenti İstanbul’un bin yıllara dayanan geçmişine ve kültürel mirasına sahip çıkmayı, iktisadi ve sosyal gelişimini desteklemeyi, yaşanabilir bir İstanbul için mevcut ve olası kentsel sorunlara çevresel duyarlılığı ve yerel demokrasinin gelişimini gözeterek strateji ve politikalar üretmeyi, bütüncül bir planlama anlayışı ortaya koyarak sağlamayı amaçlamaktadır.